top of page

סטודנטים בבאר שבע - יחסי העיר והאוניברסיטה

המחקר הנוכחי עוקב אחר התהליכים העירוניים ומציף את הלך הרוחות בקרב הסטודנטים ובקרב התושבים בשכונותיה הוותיקות של באר שבע. הרעיון לבחינת היחסים המרחביים בין העיר לבין הסטודנטים היושבים בה עלה לראשונה בעבודת סמינר של סטודנט לקראת תואר ראשון במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, עידן ברלס, שבחנה את דפוסי הבילוי של הסטודנטים המתגוררים בבאר שבע. בעקבות זאת התפתח המחקר, תחילה כהתנסות לימודית במסגרת קורס "קבלת החלטות בסביבה העירונית", שנלמד במגמה לתכנון ערים ואזורים במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, ובהמשך כעבודה משותפת של הסטודנטים לאחר תום הסמסטר. המטרה: התמקדות בדינאמיקה העירונית סביב הקמפוס מנקודת מבטם של הסטודנטים ותושבי העיר כולם.

אנו מקווים כי המחקר המוצג כאן יקדם את הדיון במערכת היחסים בין העיר לבין האוניברסיטה ובהשפעת הקהילות הסטודנטיאליות על המרחב העירוני. לא פחות מכך, מטרתנו לעורר דיון במדיניות התכנון של העיר באר שבע ושל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובאופן בו גופים אלה מתייחסים זה לזה.

אולי יעניין אותך גם

bottom of page