top of page

באר שבע עוקפת את חיפה בגובה השכירות למשרדי הייטק

בניית פארק גב־ים בבירת הנגב החלה רק לפני שלוש שנים וטרם הושלמה, אך מחירי השכירות בו מגיעים כבר ל־68 שקל למ"ר, עלייה של 3% בהשוואה ליוני אשתקד. המענק הממשלתי עושה את שלו

אולי יעניין אותך גם

bottom of page